Onze Diensten

Rechtshulp voor medewerkers van Defensie

De DefensieDesk kan u helpen met de veelvoorkomende kwestie gerelateerd aan de krijgsmacht. U kunt altijd contact met ons op nemen om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

Militair Strafrecht

Een Nederlandse militair die zich, waar ook ter wereld, misdraagt, valt onder het militair strafrecht. Daarbij gaat het om personen die nog militair zijn of personen die ten tijde van het strafbaar feit militair waren.

Militair Tuchtrecht

As een militair de regels van het militair tuchtrecht overtreedt kan zijn commandant een straf opleggen. Als de militair het niet eens is met de straf van de commandant kan hij in beklag gaan en daarna in beroep.

Militair Ambtenarenrecht

Niet alleen tuchtrechtelijke en strafrechtelijke beslissingen kunnen invloed hebben op een militair ambtenaar. De militair kan ook geconfronteerd worden met beslissingen van Defensie die op zijn rechtspositie ingrijpen. Denk hierbij aan ontslag.

Verklaring van Geen Bezwaar

Om bij Defensie te kunnen werken heb je meestal een Verklaring van Geen Bezwaar nodig. Deze wordt afgegeven door de MIVD. Als deze geweigerd of ingetrokken wordt kun je in bezwaar en beroep.

Dreigend (straf)ontslag

Als militair of burger kunt u om verschillende redenen ontslagen worden. Wanneer uw commandant deze beslissing wil nemen zal hij u in de gelegenheid stellen uw zienswijze te geven. Wij kunnen u daarbij helpen.

Zitting Militaire Kamer

Bij verdenking van een strafbaar feit, kan de officier beslissen u te dagvaarden voor de militaire kamer van de rechtbank. In dat gevoel doet u er goed aan om advies in te winnen bij een specialist op gebied van het militair strafrecht.

Wat klanten zeggen

Lees hier wat klanten vertellen over de dienstverlening: