De Militaire Kamer

De militaire kantonrechter behandelt overtredingen. De militaire politierechter behandelt de minder complexe misdrijven die door een militair zijn begaan. Deze enkelvoudige rechters zijn burgerrechters.

De meervoudige militaire kamer (MK) van de rechtbank behandelt complexe strafzaken. De kamer bestaat uit drie rechters: twee burgerrechters waarvan er één voorzitter is en een militair lid. De vroegere krijgsraad sprak recht met twee officieren van de krijgsmacht en één rechter. Het burgerlijk element in de berechting van militairen is door deze verandering versterkt.

De militaire leden zijn ook rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland en treden ook op als burgerrechter in strafzaken. Militaire leden kunnen na het verlaten van de dienst pas na twee jaar als rechter deelnemen aan de berechting van militairen. Militaire leden worden bij Koninklijk Besluit benoemd voor vier jaar en zijn eenmalig voor vier jaar hernoembaar.

Het hoger beroep in militaire zaken wordt behandeld door de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem.