Gespecialiseerde rechtsbijstand voor defensiepersoneel!

DefensieDesk is een platform met gedreven en doortastende advocaten die doen wat nodig is. Het belang van de cliënt staat daarbij altijd centraal. Wij zijn gespecialiseerd in het militair recht en kunnen daardoor hoge kwaliteit leveren.

Stel uw vraag aan onze specialisten

  Rechtshulp voor medewerkers van Defensie

  De DefensieDesk kan u helpen met de veelvoorkomende kwestie gerelateerd aan de krijgsmacht. U kunt altijd contact met ons op nemen om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

  Militair Strafrecht

  Een Nederlandse militair die zich, waar ook ter wereld, misdraagt, valt onder het militair strafrecht. Daarbij gaat het om personen die nog militair zijn of personen die ten tijde van het strafbaar feit militair waren.

  Militair Tuchtrecht

  As een militair de regels van het militair tuchtrecht overtreedt kan zijn commandant een straf opleggen. Als de militair het niet eens is met de straf van de commandant kan hij in beklag gaan en daarna in beroep.

  Militair Ambtenarenrecht

  Niet alleen tuchtrechtelijke en strafrechtelijke beslissingen kunnen invloed hebben op een militair ambtenaar. De militair kan ook geconfronteerd worden met beslissingen van Defensie die op zijn rechtspositie ingrijpen. Denk hierbij aan ontslag.

  Verklaring van Geen Bezwaar

  Om bij Defensie te kunnen werken heb je meestal een Verklaring van Geen Bezwaar nodig. Deze wordt afgegeven door de MIVD. Als deze geweigerd of ingetrokken wordt kun je in bezwaar en beroep.

  Dreigend (straf)ontslag

  Als militair of burger kunt u om verschillende redenen ontslagen worden. Wanneer uw commandant deze beslissing wil nemen zal hij u in de gelegenheid stellen uw zienswijze te geven. Wij kunnen u daarbij helpen.

  Zitting Militaire Kamer

  Bij verdenking van een strafbaar feit, kan de officier beslissen u te dagvaarden voor de militaire kamer van de rechtbank. In dat gevoel doet u er goed aan om advies in te winnen bij een specialist op gebied van het militair strafrecht.

  Het laatste nieuws over het Militair Recht!

  Hieronder vindt u de laatste nieuwsberichten over het militair recht (militair strafrecht, tuchtrecht en ambtenarenrecht) en aanverwante kwesties. Heeft u nog vragen of wilt u uw persoonlijke situatie aan ons voorleggen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

  Vrijspraak militair na zetten infuusnaald bij collega

  Een voormalig militair is vrijgesproken van een overtreding van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). De mili...

  Militaire tuchtzaak? Ken je rechten!

  De afgelopen jaren is het aantal militaire tuchtprocessen aanzienlijk teruggelopen. In 2012 was er nog sprake van 873 tuchtzaken tegen milita...

  Verklaring van geen bezwaar (VGB) geweigerd?

  Bijna alle functies binnen Defensie zijn zogenoemde vertrouwensfuncties. Dat betekent dat wie zo’n baan krijgt, eerst een veiligheidsonderzoe...

  Wat klanten zeggen

  Lees hier wat klanten vertellen over de dienstverlening: