Verklaring van Geen Bezwaar (VGB)

Alle militairen en de meeste burgers bij Defensie werken met vertrouwelijke informatie, systemen en locaties. Ze hebben een vertrouwensfunctie. Dat geldt ook voor ingehuurde medewerkers. Gaat u werken op een vertrouwensfunctie? Dan krijgt u eerst een veiligheidsonderzoek. Na het onderzoek hoort u of u een verklaring van geen bezwaar (VGB) krijgt, en aan de slag kunt.

Invloed van de commandant

Bij Defensie mag een commandant zijn mening geven als de MIVD van plan is om een VGB van een van zijn medewerkers in te trekken. Deze zienswijze van de commandant wordt dan meegenomen in de beoordeling. Een commandant kan zijn: de commandant van het operationeel commando (krijgsmachtdeel) of het hoofd van het Defensieonderdeel. Meestal vraagt deze informatie van de lijncommandant.

Niet eens met de uitslag?

Bent u het niet eens met de uitslag van het veiligheidsonderzoek? Dan kunt u binnen 20 werkdagen schriftelijk uw mening geven op het voornemen tot weigering. Krijgt u alsnog geen VGB en is de weigering definitief? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit en in een hoorzitting uw verhaal doen. Daarna neemt de minister van Defensie opnieuw een besluit over uw VGB. Als u dan geen VGB krijgt, kunt u nog in beroep gaan bij de rechter.

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten om uw zaak voor te leggen. Tijdens een gratis intake worden de mogelijkheden in uw zaak besproken.

Hoe lang is mijn veiligheidsonderzoek geldig?

Uw veiligheidsonderzoek is in principe 5 jaar geldig, en in sommige gevallen 10 jaar. Voorwaarde is wel dat u zo lang op de vertrouwensfunctie blijft zitten. Vertrekt u eerder dan vervalt ook de verklaring van geen bezwaar. U kunt deze niet meenemen naar een andere functie.

Als uw omstandigheden veranderen dan volgt een nieuw veiligheidsonderzoek. Dit kan bijvoorbeeld door een nieuwe partner of door een strafrechtelijke veroordeling. Met de toestemming voor uw eerste screening geeft u automatisch toestemming voor nieuwe onderzoeken.

Bij een nieuwe functie met een ander veiligheidsmachtigingsniveau moet u opnieuw schriftelijk toestemming geven voor het veiligheidsonderzoek.

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten om uw zaak voor te leggen. Tijdens een gratis intake worden de mogelijkheden in uw zaak besproken.